Registerbeskrivning

1. Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Sammanställnings datum 6.4.2010

1.1 Registerförare

Wild Shoe Oy

Fo-Nummer: 1077639-8

Kungsgatan 14

10600 Ekenäs

FINLAND

1.2 Registeransvarig

Wild Shoe Oy

Fo-Nummer: 1077639-8

Kungsgatan 14

10600 Ekenäs

FINLAND

1.3 Registrets namn

Sievinet.fi

1.4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

De personuppgifter som lagras i Sievinet.fi webbutiks användarregister, används för hantering av kundrelationer och kontakter, marknadsföring och andra ändamål relaterade till webbtjänster.

 1.5. Registrets innehåll

I registret samlas basuppgifter;

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

1.6. Regelbundna informationskällor

Registratorn registrerar den information som användaren av Sievinet.fi webbutik själv ger när hon/han använder webbsidorna.

 1.7. Regelbundna utlämnande av uppgifter och informationsutbyte till EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga regelbundna utlämnande av information till tredje parti. Information utges till tredje parti endast i dess del som krävs för orderleverans till kunden och för det tekniska kraven. Ingen utlämnande av information utanför EU eller EES.

1.8. Principerna för skyddet av registret

Information i Sievinet.fi webbutiks användarregister är lagrad in i registrators system, som är skyddad med operativsystemets säkerhetsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat också med brandvägg och andra tekniska hjälpmedel. Information, som lagrats in i registret, är tillgänglig bara av vissa auktoriserade, fördefinierade anställda av registratorn. Information i registret ligger i låst och bevakad plats.

1.9. Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller henne/honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbud ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret. Registrerade kan ej begära att registeradministratören tar bort eventuella uppgifter som behandling av order eller bokföring behövs och som föreskrivs i bokslutslagen för lagring.

1.11. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera sina lagrade personuppgifter i registret och få kopior av dem. Insynbegäran ska göras skriftligt till den person som ansvarar för registret och posta den till Sievinet.fi

2. Användning av cookies

Tjänsten använder cookies för att underlätta användning av tjänsterna. Användaren kan när som helst förhindra användning av cookies genom att ändra inställningar på webbläsaren. Lagrade cookies kan tas bort. Cookies är nödvändiga för att vissa tjänster från registratorn ska fungera och vi kan ej garantera att alla tjänster fungerar, om cookies inte tillåts. Cookies används för att rikta kommunikation och marknadsföring rätt.

2.1 Cookies och statistik

Vi använder Google Analytics – programmet för att samla in information om hur webbutiken används. Med hjälp av dessa uppgifter försöker vi förbättra kundens upplevelse i webbutiken.

2.2 Blockering och radering av cookies

Du kan blockera användningen av cookies på din enhet genom att ändra dina webbläsarinställningar. Platsen för inställningarna beror på webbläsaren. Det är dock värt att notera att många funktioner kräver att webbutiken registrerar de val du gör. Om du blockerar cookies kan du kanske inte använda alla funktioner.